SM Pax-Naftobudowa- Zmiana stawek eksploatacji od 1.01.2024 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 16/2023 z dnia 14 września 2023 r. zmienia się stawka opłaty eksploatacyjnej. Nowa stawka wyniesie
4,40 zł/m2 powierzchni lokalu i będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r. 

Uchwała nr 16 

W celu pokrycia wydatków związanych z bieżącą eksploatacją budynku konieczne jest podwyższenie stawki opłaty eksploatacyjnej. Obecna sytuacja gospodarcza, a w szczególności dynamicznie rosnąca inflacja, która osiągnęła najwyższy poziom od 20 lat, przyczynia się do znaczącego wzrostu cen usług, kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Dodatkowo prognozy inflacyjne przewidujące dalsze podnoszenie cen w 2024 r. spowodowały konieczność dostosowania wysokości stawek i opłat do rosnących kosztów. Inflacja, wzrost cen rynkowych usług i materiałów oraz wynagrodzenia minimalnego, zwiększenie obciążeń podatkowych, wymuszają wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni przez firmy zewnętrzne. W chwili obecnej nie mamy informacji aby stawki za media uległy zmianom.