POZEW PRZECIWKO SPÓŁDZIELNI O PRZYWRÓCENIE DO PRACY

Uprzejmie informujemy, że w dniu  18 listopada 2016r. Spółdzielnia otrzymała pozew (skan w załączeniu) skierowany do Sądu Rejonowego w Krośnie przeciwko Spółdzielni o przywrócenie na stanowisko prezesa i wypłatę 26 400zł.
Na okoliczność uzasadniającą przywrócenie do pracy na dotychczas zajmowane stanowisko powódka powołała dwóch członków naszej Spółdzielni.
Rozprawa Sądowa w powyższej sprawie odbędzie się w dniu
22 grudnia 2016 r.
o godz.  9.30
w Sądzie Rejonowym w Krośnie przy ul. Wolności 3.              
Szczegółowe informacje są dostępne w biurze Spółdzielni. 

Pozew