POZEW PRZECIWKO SPÓŁDZIELNI O PRZYWRÓCENIE DO PRACY [aktualizacja]

W nawiązaniu do poprzednich wiadomości w sprawie, uprzejmie informujemy, że zaplanowana na 21 lutego br. rozprawa przeciwko Spółdzielni nie odbędzie się.
Strona powodowa w dniu 22.12.2016r. wycofała roszczenie o przywrócenie do pracy nadal domagając się odszkodowania, a następnie
w dniu 10.02.2017r. wycofała pozew z Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Krośnie.