Informacja dot. składu Zarządu Spółdzielni

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z rezygnacją Pani Małgorzaty Hanus z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 3/2023 z dnia 17.01.2023r. powołała Panią Agnieszkę Dzielińską do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pani Agnieszka Dzielińska prowadzi księgowość w Spółdzielni od 2017 roku i oprócz pełnienia funkcji Członka Zarządu pozostaje w dalszym ciągu na stanowisku Głównego Księgowego.