Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pax-Naftobudowa w Jaśle uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2021r. o godz. 17:00 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni (WZC).

Informujemy, że sprawozdania i projekty uchwał, o ktorych mowa w porządku obrad zostaną wyłożone w terminie 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 6 sierpnia 2021r. w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz umieszczone na stronie internetowej.

Podczas zgromadzenia odbędą się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do dnia poprzedzającego WZC. Zgłoszenie składa się do Zarządu zgodnie z postanowieniami § 56 Statutu Spółdzielni. 

WZC_2021