Rozliczenie wody za I półrocze 2021r. - WMN Kościuszki 55

W związku rozliczeniem wody za I półrocze 2021r. prosimy o podanie stanów wodomierzy na dzień 30 czerwca 2021r.

Stany liczników można zgłaszać telefonicznie 13 448 52 36 , mailowo zarzad@sm-paxnb.pl lub wrzucając informację do skrzynki na listy przy biurze Spółdzielni.