INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa „Pax  –  Naftobudowa”   z   siedzibą   w   Jaśle   („Spółdzielnia”),  Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000103173.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem lub telefonicznie pod numerem 13 44 852 36.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów statutowych Spółdzielni i obowiązków prawnych, w tym zadań określonych w ustawach szczegółowych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią.
 4. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Pana/Panią danych
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO .
 6. Spółdzielnia może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.
 7. Spółdzielnia ponadto może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni w szczególności: księgowe, bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i usługi techniczno – informatyczne.
 8. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione. Spółdzielnia nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółdzielnię lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu terminów. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione.
 10. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie będzie miało zastosowania w każdym przypadku, ich podanie wynika z ustaw szczegółowych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania danych czynności lub usług przez Spółdzielnię.
 12. Spółdzielnia nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.
Ciasteczka Strona SM PAX-Naftobudowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Ciasteczka umożliwiają indywidualne dostosować stronę do Twojego urządzenia. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub możesz wyłączyć je w przeglądarce. Szczegóły znajdziesz w naszej polityka prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.