X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Realizacja projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Włąsnościowej PAX – Naftobudowa, ul. Kochanowskiego 6, 38 – 200 Jasło.

Całkowita wartość projektu: 1 216 285,46 zł
Kwota dofinansowania: 889 767,25 zł

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnego źródła energii.

Cele szczegółowe:

  • uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii odnawialnej na potrzeby własnych obiektów,
  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
  • promowanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych dla mieszkańców.

Ogłoszenie o przetargu.

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 2019-05-20 r. nr 548188-N-2019 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu dotyczącym realizowanego projektu.

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle; Zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz STANISŁAW HAJKUŚ Firma "TUBUS"; Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7df84eea-04e4-40c5-8b85-5e091a21ed76

Dokumenty przetargowe zostały opublikowane na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Pax-Naftobudowa”w Jaśle w zakładce AKTUALNOŚCI/Oferta handlowa pod adresem:

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi

Informujemy, że została dokonana modyfikacja SIWZ. Został wydłużony termin składania ofert.  Dokumenty dostępne są pod adresem:

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieogranoczony-modyfikacja-siwz

Poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieograniczony-odpowiedzi-na-zapytania-w-zwiazku-z-prowadzonym-postepowaniem

Informacja z otwarcia ofert

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieograniczony-informacja-z-otwarcia-ofert

Zawiadamiamy i unieważnieniu części I postępowania

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieograniczony-zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II postępowania

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/przetarg-nieograniczony-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty

Informujemy, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu nr 1191997 z dnia 24.06.2019r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191997

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część III

http://sm-paxnb.pl/files/file/Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia nr 510144476-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/826eac16-7eca-4cb8-ab98-e3c501942606

Informacja o unieważnieniu postępowania

http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/zapytanie-ofertowe-uniewaznienie-postepowania

Informujemy, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu nr 1196338 z dnia 19.07.2019r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196338
 
Poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem
http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/zapytanie-ofertowe-odpowiedzi-na-pytania-ktore-wplynely-do-zamawiajacego
 
Informujemy, że została dokonana modyfikacja Zapytania ofertowego z dnia 19.07.2019r. Został wydłużony termin składania ofert oraz termin realizacji zamówienia
http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/zapytanie-ofertowe-modyfikacja-zapytania-ofertowego
Poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem
http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/zapytanie-ofertowe-odpowiedzi-na-pytania-ktore-wplynely-do-zamawiajacego-29-07-2019
Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia nr 510158661-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/91b068d1-f805-4c57-8174-ab6a61174c6c
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część I
http://sm-paxnb.pl/news/przetargi/zapytanie-ofertowe-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz-i