Internetowa Kartoteka Mieszkańca - IKM

Spółdzielnia Mieszkaniowa PAX-Naftobudowa uprzejmie informuje, że uruchomiliśmy dla Państwa Internetową Kartotekę Mieszkańca, dzięki której mają Państwo wgląd w informacje dotyczące naliczeń, wpłat oraz spraw bieżących Spółdzielni.

Właściciel lokalu mieszkalnego posiada unikalny kod użytkownika i hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu. UWAGA! Kod użytkownika i hasło należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Logowanie do systemu IKM odbywa się przez adres:

lub przez

  • stronę internetową Spółdzielni https://www.sm-paxnb.pl (zakładka IKM)

Aktualizacja Państwa naliczeń czynszowych i wpłat odbywa się w systemie raz w miesiącu.