Zapytanie ofertowe- wymiana okien

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wymianę okien na klatkach schodowych w bloku

1. ZAMAWIAJĄCY:
           

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościwa „Pax-Naftobudowa”
ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien na klatce schodowej w bloku przy
ul. Kochanowskiego 6

 • -okno 1-skrzydłowe, białe, uchylno-otwierane o wymiarach 840 x 1170,
  ilość sztuk: 10,
 • -pomiar okien przez firmę realizującą zamówienie,
 • demontaż, wywóz i utylizacja zdemontowanych okien,
 • -montaż, obróbka nowo wstawionych okien,   
 • -termin wykonania prac do  28 lutego 2018r.

Dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej przez firmę zainteresowaną złożeniem oferty na wykonanie usługi.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać cenę netto i brutto obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia oraz realny termin zrealizowania zamówienia. W ofercie należy podać parametry techniczne okien.  

4. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT: 

 • -Oferta powinna być przesłana pocztą, mailowo lub dostarczona osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Pax-Naftobudowa
  ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło z dopiskiem: „Oferta na wymianę okien”.
  Adres e-mail: zarzad@sm-paxnb.pl
 • -Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 • -Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2018r.
 • -Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 448 52 36.