Zapytanie ofertowe- Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 29.07.2019

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem

ODPOWIEDZI