Zapytanie ofertowe - Dofinansowanie ze środków unijnych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Pax-Naftobudowa” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego instalacji urządzeń fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach Osi priorytetowej III Czysta Energia Działania 3.1 Rozwój OZE- Konkursu Ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Szczegóły w załączniku 

ZAPYTANIE OFERTOWE- szczegóły