Zapytanie ofertowe

Informujemy, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu nr 1191997 z dnia 24.06.2019r.

Przedmiotem zapytania jest:
1. zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych (1 kpl.)
o łącznej mocy min. 66 kWp (w tym: min. 27,5 kWp, min.19,25 kWp, min. 19,25 kWp) na budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok mieszkalny przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle.

2. zaprojektowanie, dostawa oraz montaż pompy ciepła powietrze-woda o mocy min. 39 kW (kaskada 3 pomp ciepła o mocy min 13 kW każda) (1 kpl.) z zastosowaniem do wspomagania podgrzewu c.w.u. w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej PAX-Naftobudowa w Jaśle, blok przy ul. Kochanowskiego 6 w Jaśle.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191997

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 projekt umowy

Załącznik nr 5 PFU

Załącznik nr 6 szczegółowe wytyczne do OPZ