Wymiana Wodomierzy

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
 ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup i montaż lub legalizacja 260 szt. wodomierzy w budynku mieszkalno-użytkowym

W ofercie prosimy o podanie wszystkich kosztów jakie poniesie Zamawiający
w następujących wariantach :

 • - Usługa legalizacji wodomierzy obecnie zamontowanych w budynku (oraz czas realizacji),
 • - Usługa dostarczenia i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody,
 • - Usługa dostarczenia i montażu wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym wraz z usługą odczytową,
 • - Warunki i koszt dzierżawy wodomierzy tradycyjnych oraz wodomierzy z odczytem radiowym.

Obecnie zamontowane są wodomierze B METERS Q3=1,5 m³, 1/2 cala. Oferowane wodomierze powinny być równoważne lub spełniające wyższe parametry.

Prosimy również o podanie informacji czy będzie możliwość odkupienia od Spółdzielni wodomierzy, które obecnie są zamontowane w budynku.

 1. Termin realizacji

Styczeń 2017r.

 1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2016r. (piątek) :

 • w siedzibie Spółdzielni (przy ul. Kochanowskiego 6 w godzinach od 7:00 do 15:00)
 • pocztą na adres Spółdzielni
 •  mailowo na adres zarzad@sm-paxnb.pl w temacie proszę wpisać „Wodomierze”