Rozbudowa wewnętrznego parkingu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Rozbudowa wewnętrznego parkingu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego

Zakres prac budowlanych będzie obejmował :

 1. 1 Prace na powierzchni o wymiarach dł. 80 m, szer. 1,50 m
 • -Rozebranie chodnika z płyt chodnikowych
 • -Wykonanie podbudowy
 • -Zagęszczenie podłoża
 • -Ułożenie kostki brukowej
 1. 2  Prace dotyczące ogrodzenia o dł. 80 m
 • -Przesunięcie istniejącego ogrodzenia (słupki metalowe, siatka, brama przesuwna
  o dł. 4m)
 1. 3 Prace na powierzchni ok. 150 m²
 • -Zebranie wierzchniej warstwy darni
 • -Wyrównanie terenu
 • -Wykonanie podbudowy
 • -Zagęszczenie podłoża
 1. 4 Przygotowanie terenu do utworzenia zjazdu z drogi miejskiej (ul. Wyspiańskiego) na teren Spółdzielni.

Oferty można składać na całe zamówienie jak również oddzielnie dla poszczególnych elementów prac budowlanych. Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej i obmiaru przed złożeniem oferty.         

 1. Termin realizacji:

Sierpień-Wrzesień  2018

 1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres zarzad@sm-paxnb.pl , pocztą na adres Spółdzielni lub złożyć osobiście w biurze w godzinach pracy.

Oferta ważna do dnia 10 czerwca 2018r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem tel. 13 448 52 36.