Przetarg nieograniczony. Projekt dot. Instalacja odnawialnych źródeł energii...

Informujemy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu nr 548188-N-2019 z dnia 20.05.2019r.

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła dla budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Pax-Naftobudowa" w Jaśle; zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na rzecz Stanisław Hajkuś Firma "TUBUS"; zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej użytkowanym przez Powiat Jasielski na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Link do strony BZP https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7df84eea-04e4-40c5-8b85-5e091a21ed76

Dokumenty przetargowe zamieszczamy poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki nr 1-4 do SIWZ

Załącznik nr 5 Projekt umowy Część I (Pax-Naftobudowa)

Załącznik nr 5 Projekt umowy Część II (TUBUS)

Załącznik nr 5 Projekt umowy część III (Powiat)

Załącznik nr 6 PFU Część I

Załącznik nr 6 PFU Część II

Załącznik nr 6 PFU Część III

Załącznik nr 7 szczegóły Część I

Załącznik nr 7 szczegóły Część II

Załącznik nr 7 szczegóły Część III