Kompleksowe przygotowanie placu i drogi dojazdowej pod ruch samochodów osobowych do 3,5 t

Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PAX-NAFTOBUDOWA”
ul. Kochanowskiego 6, 38-200 Jasło

  1. Opis przedmiotu zamówienia :

Kompleksowe przygotowanie placu i drogi dojazdowej pod ruch samochodów osobowych do 3,5 t .

Zakres prac budowlanych będzie obejmował :

  • Ściągnięcie wierzchniej warstwy darni na pow.  ok. 200 m ²,
  • Wyrównanie terenu
  • Wykonanie podbudowy
  • Zagęszczenie podłoża
  • Wykonanie odwodnienia

Oferty można składać na całe zamówienie jak również oddzielnie dla poszczególnych elementów prac budowlanych. W ofercie prosimy określić proponowaną grubość i skład warstw podłoża. Zamawiający wymaga wykonania wizji lokalnej i obmiaru przed złożeniem oferty.          

  1. Termin realizacji:

Czerwiec- Lipiec 2018

  1. Koszty:

Cena powinna zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z realizacją zamówienia.

  1. Dodatkowe informacje:

W przyszłości na w/w terenie planowane jest ułożenie kostki brukowej/ płyt ażurowych
 w związku z tym prosimy wziąć pod uwagę tą okoliczność przy składaniu oferty.

Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres zarzad@sm-paxnb.pl , pocztą na adres Spółdzielni lub złożyć osobiście w biurze w godzinach pracy.

Oferta ważna do dnia 31 maja 2018r.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem tel. 13 448 52 36.