Wycinka drzew - informacja dla mieszkańców

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późń. zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax - Naftobudowa" informuje o konieczności złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew liściastych, rosnących od strony ul. Wyspiańskiego przy schodach wejściowych do lokalu użytkowego (przedszkole).

Powyższe jest wynikiem analizy sytuacji zaistniałej: gałęzie drzew sięgają linii energetycznych, dotykają okien mieszkań na I piętrze, stoją na pochyłości i nachylają się w stronę chodnika, zacieniają okna w przedszkolu i w czasie wegetacji uniemożliwiają swobodne poruszanie się wokół budynku Spółdzielni. W miejsce drzew Spółdzielnia planuje posadzenie niższych, kolorowo kwitnących ozdobnych krzewów, które będzie w stanie sama formować bez konieczności corocznego odpłatnego przycinania gałęzi.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do 9 grudnia 2018 r. do biura Spółdzielni nr telefonu 134485236 lub 534042238 lub mailowo zarzad@sm-paxnb.pl

Odnośnik do ogłoszenia