Walne Zgromadzenie 2019 - dokumenty

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. :

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Projekty uchwał