Walne Zgromadzenie 2019

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r. (piątek) o godzinie 17:00. Szczegóły i porządek obrad przedstawiamy poniżej:

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA