Pozytywna ocena projektu złożonego przez Spółdzielnię

Informujemy, że zakończył się kolejny etap oceny tj. ocena formalna wniosków złożonych w ramach naboru w konkursie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” .
Projekt złożony przez Spółdzielnię przeszedł ocenę POZYTYWNIE.
Oceny formalnej nie przeszło 210 projektów, pozostało 285 w tym część projektów została dopuszczona warunkowo.
Poniżej link do listy zakwalifikowanych projektów. Projekt Spółdzielni znajduje się pod nr 230 listy
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_002/wyniki/3_1_002_ocena_formalna.pdf