ODCZYT LICZNIKÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Szanowni  Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 stycznia 2017 r. (środa) i 9 stycznia 2017r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 19:00 będzie dokonywany odczyt liczników zimnej i cieplej wody przez upoważnionych pracowników Spółdzielni.     
W przypadku braku obecności mieszkańców w lokalach w w/w terminie prosimy o podanie stanu liczników na koniec roku do biura Spółdzielni  osobiście, pozostawienie informacji w  skrzynce pocztowej lub wysłanie na adres poczty elektronicznej: zarzad@sm-paxnb.pl