Informacja dot. wycinki drzew

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późń. zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax - Naftobudowa" informuje o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza rosnących od strony ul. Kochanowskiego przy południowo-wschodniej części budynku.

Wycięcie drzew nastąpi jedynie w przypadku uzyskania zgody na wykonania zjazdu na ul. Wyspiańskiego i powiększenia ilości miejsc postojowych od strony ul. Kochanowskiego (przesunięcia dotychczasowego ogrodzenia w kierunku południowym).

Z uwagi na powyższe ww. drzewa utrudniają prawidłowe zaprojektowanie drogi wyjazdowej z parkingu oraz w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą stanowić zagrożenie dla parkujących samochodów a w  skrajnych przypadkach dla bezpieczeństwa ludzi.

Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do 31 maja 2018r. do biura Spółdzielni nr telefonu 134485236 lub 534042238 lub mailowo zarzad@sm-paxnb.pl