Informacja

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze otrzymane informacje o oferowaniu usługi wymiany drzwi w mieszkaniach, informujemy, że Spółdzielnia nie prowadziła na ten temat rozmów z żadną z firm. Usługa ta jest indywidualną decyzją właściciela mieszkania i jest przeprowadzana  oraz finansowana we własnym zakresie.   
      W związku z tym powoływanie się przez firmy zewnętrzne na ustalenia z Zarządem Spółdzielni są nieuprawnione.