Brak ciepłej wody!

Informujemy, że zgodnie z pismem otrzymanym z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle w dniach 22.07.2019r. godz. 7.00 do 02.08.2019r. godz. 20.00 w związku z koniecznością przebudowy magistrali cieplnej w rejonie ul. Konopnickiej w Jaśle, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody (prosimy o nieodkęcanie kurków ciepłej wody ze względu na późniejsze rozliczenia wskazań wodomierzy). Informacja ta została umieszczona również na drzwiach wejściowych do klatek schodowych.

Pismo MPGK