Uchwały WZC 2018

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 29 czerwca 2018r.