Parking dla mieszkańców [aktualizacja]

W dniu 5 stycznia 2017 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim kolejne spotkanie Zarządu Spółdzielni z Zastępcą Burmistrza P. Antonim Pikulem w sprawie dzierżawy działek od miasta w celu zapewnienia dojazdu i utworzenia dodatkowych miejsc postojowych dla Mieszkańców naszego bloku. Burmistrz dostrzega potrzebę racjonalnego zagospodarowania terenu, w tym propozycji Spółdzielni, co do zabezpieczenia miejsc dla Mieszkańców. Konkluzją spotkania było to, że Miasto, uwzględniając wniosek Spółdzielni  przygotuje i przedstawi w ciągu najbliższego czasu (orientacyjnie około trzech miesięcy) plan kompleksowego zagospodarowania łącznika ulic Kochanowskiego – Rejtana przy rozważeniu możliwości finansowych Miasta. Rozwiązania wynikające z ww. planu warunkować będą sposób zagospodarowania terenu będącego w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. O postępach w sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej.