Konsultacje z mieszkańcami

W dniu 3 lipca 2018r. w biurze Spółdzielni odbędą się konsultacje Rady Nadzorczej z mieszkańcami w sprawie utworzenia dodatkowych miejsc postojowych.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w dyskusji.