Informacja

Informujemy, że w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 22/2017  z dnia 22.08.2017r. powołała nowego Członka Zarządu P. Agnieszkę Kozłowską.
Zarząd nadal działa w dwuosobowym składzie.