Informacja

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późń. zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Pax - Naftobudowa" informuje o zamiarze złożenia wniosku o o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew/krzewów gatunku sumak octowiec rosnących od strony ul. Wyspiańskiego przy schodach wejściowych do lokalu użytkowego (przedszkole) z uwagi na zapobieganie możliwości spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia w następstwie warunków atmosferycznych.
Powyższe jest wynikiem analizy sytuacji złamania przez silny wiatr i ulewny deszcz podobnego drzewa rosnącego na terenie nieruchomości Spółdzielni.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do 25 października 2017r. do biura Spółdzielni nr telefonu 134485236 lub 534042238 lub mailowo zarzad@sm-paxnb.pl